0722 399 895 [email protected]

Onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006

ONORARII EXECUTOR

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale
1 Persoana Fizica Persoana Juridica
1 Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 400 0
2 Executări directe evacuări 150 2200 5200
încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 1000 0
vizitarea minorului 50 500 500
puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. 60 2200 5200
desfiinţarea de lucrări sau construcţii 150 2200 5200
3 Executări indirecte urmărirea mobiliară a creanţelor 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10% 0
pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1% pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
urmărirea imobiliară a creanţelor 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10% 0
pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
4 Poprire 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10% 0
pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
5 Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri 150 400 0
6 Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) 100 2200 5200
7 Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare 150 2200 0
8 Sechestrul asigurător Sechestrul asigurător 100 1200 2200
9 Sechestrul judiciar Sechestrul judiciar 100 1200 2200
10 Poprirea asigurătorie Poprirea asigurătorie 100 1200 2200
11 Proces-verbal de ofertă reală 50 350 0
12 Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 20 200 0
13 Confiscări Confiscări 10% din valoarea realizată 0 0
14 Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 200 0