0722 399 895 [email protected]

CONSTATAREA STĂRII DE FAPT

Constatarea unei stari de fapt reprezinta procedura prin care executorul judecatoresc constată la fata locului, la cererea creditorului, o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze ori sa se schimbe.

Constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de art. 364 Cod de Procedura Civila

Art. 364 Noul Cod de Procedură Civilă

Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt

(1) La cererea oricărei persoane care are interesul să constate de urgenţă o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor, executorul judecătoresc în circumscripţia căruia urmează să se facă constatarea va putea constata la faţa locului această stare de fapt.

(2) În cazul în care efectuarea constatării prevăzute la alin. (1) necesită concursul părţii adverse sau al unei alte persoane, constatarea nu poate fi făcută decât cu acordul acesteia.

(3) În lipsa acordului prevăzut la alin. (2), partea interesată va putea cere instanţei să încuviinţeze efectuarea constatării. Instanţa poate încuviinţa efectuarea constatării fără citarea aceluia împotriva căruia se cere. Dispoziţiile art. 360-363 se aplică în mod corespunzător.

(4) Procesul-verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost de faţă, şi are puterea doveditoare a înscrisului autentic.

Pentru a se constata de urgenţă o stare de fapt care ar putea să înceteze sau să se schimbe până la administrarea probelor în cadrul unui viitor proces sau a unui proces în curs, la cererea părţii interesate, executorul judecătoresc în circumscripţia căruia urmează a se efectua constatarea va putea constata la faţa locului acea stare de fapt. Dacă efectuarea Constatarii necesită concursul părţii potrivnice sau al unei alte persoane, ea nu poate fi făcută decât cu acordul acesteia. În lipsa acordului partea interesată va putea cere instanţei să încuviinţeze efectuarea Constatarii, chiar fără citarea aceluia împotriva căruia se cere.

Procesul-verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatatarea, dacă acesta nu a fost de față. Procesul verbal de constatare întocmit de excutorul judecătoresc are forţa probantă a înscrisului autentic. În practică această procedură este folosită frecvent pentru constatarea stării de fapt a unui imobil la un moment dat, pentru constatarea stadiului unei lucrări cu privire la care se poartă un litigiu, în situaţiile în care bunurile ce vor forma obiectul unui proces de partaj se află în folosinţa exclusivă a unuia dintre coproprietari sau devălmaşi şi există pericolul ca unele dintre acestea să dispară ori să fie ascunse etc. În cursul procesului asupra fondului cauzei, probele conservate prin această procedură au aceeaşi forţă probantă ca şi când s-ar fi administrat în cursul judecăţii, iar părţile interesate le pot combate prin alte probe